Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šlechtitelský program ČT - návrh doplnění

30. 11. 2015

 

Akcelerační program.

                Současný stav klisen v plemenné knize ČT je 9367 ks a z toho je 1390 klisen zařazeno v akceleračním programu ( AP ). Údaje pocházejí ze zdrojů Ústřední evidence koní Slatiňany k datu, květen 2015. Leckomu se to zdá mnoho, ale když uvážíme, že to je 14,84 %, tak to zhruba odpovídá současnému stavu populace. K tomu je třeba ještě brát zřetel na to, že v AP je 358 klisen, které jsou 20 a více let staré. Tyto klisny již plemenitbu příliš neovlivní. Vzhledem k tomu, že úroveň stavu chovu a sportu se stále posouvá svojí úrovní kupředu a vzhůru ( viz tabulka 3 ), je jistě na čase, aby se kritéria pro získání AP posunula dále. Kriteria na získání AP by se změnila v těchto bodech:

 

            1/ Tříleté klisny by v případě, že dokončí VZK se známkou 8,1 a více, získali předpoklad AP, který by se realizoval, to znamená, že by byly zapsány do AP, v roce kdy by byly zapuštěny. Avšak nejpozději do 7. roku jejich život. Potom tento předpoklad padá.

            2/Klisny, která získají AP na základě sportovní výkonnosti. Dosáhnou v jednom kalendářním roce v jedné z jezdeckých disciplin určený stupeň soutěže ( tabulka 1 ), se ziskem průměru pomocných bodů ( PPB ) viz "Přehled o sportovních koních ČR" ( pomocné body jsou stanoveny na základě skutečného výsledku v soutěži s přihlédnutím k obtížnosti soutěže ).

tabulka 1

 

Stupeň soutěže

  PPB

Skok

ST

7,00

Dresůra

ST

4,50

všestrannost

S

13,5

 

            3/Klisna, která má minimálně dva potomky, kteří dosáhli sportovní výkonnost viz tabulka 1.

            4/ Klisna, která dala dvě dcery v AP ČT nebo hřebce, který byl zařazen jako plemeník v plemenné knize ČT.

            5/ Hřebec - plemeník, získá AP na základě sportovní výkonnosti - tabulka 2.

tabulka 2

 

Stupeň soutěže

PPB

Skok

T

10,00

Dresůra

T

 8,50

všestrannost

ST

15,00

 

            6/ Hřebec - plemeník, získá AP pokud získá 10 jeho potomků sportovní výkonnost viz tabulka 1.

            7/ Hřebec - plemeník, získá AP pokud jeho OPH dosáhne 125 a více.

  

Porovnání startů ve skokových soutěžích "S" a "ST" v letech 2000 - 2014.

 

tabulka 3

rok

Soutěží "S"

Startů "S"

Soutěží "ST"

Startů "ST"

Start klisen                  7-12 let

Start valachů

7-12 let

Kl. %

Val. %

 

2000

172

3115

70

721

862

686

49,17

38,24

 

2005

325

3947

172

1581

1007

1127

42,02

48,01

 

2010

419

6240

226

2106

1103

1041

43,3

42,8

 

2014

600

7454

436

2887

1290

1241

43,2

42,9

 

           

Produkce hřebečků, potenciální matky plemeníků.

 

            Z důvodu, že současný akcelerační program úplně neplní účel výběrového stáda elitních klisen, je třeba stanovit novou kategorii, stádo klisen - potencionální matky plemeníků. Základem jakéhokoli šlechtění je smysluplná, cílevědomá a důsledná selekce. Proto i při výběru stáda potenciálních matek plemeníků ( PMP ) je základem stanovení rozumných, jasných pravidel a těmi se důsledně řídit.

 

1. Stádo by mělo čítat cca 150 výběrových klisen. Což je asi 1,5 % ze stavu reprodukčně aktivních klisen.

2. Základní kritéria k zařazení do stáda PMP jsou:

         a/ odpovídající  exteriér v typu sportovního jezdeckého koně ( viz příloha 2 - lineární popis ). Klisna nesmí mít žádnou vadu charakteru.

         b/ kohoutková výška hůlková v dospělosti min. 165 cm, obvod holeně min. 21 cm, nejdříve měřeno v pěti letech klisny.

         c/ klisna musí mít kompaktní, čtyři generace čítající původ.

         d/ Do stáda PMP mohou být zařazeny klisny, které splňují body a/ až c/, které dosáhly výkonnost stupně "T" v jezdeckých disciplínách drezůra, parkůrové skákání a ve všestrannosti "ST".

V parkůru to znamená, že klisna v jednom kalendářním roce dosáhne výkonnosti "T" a její konečné hodnocení PPB je 8,5 a více.

V drezůře to znamená, že klisna v jednom kalendářním roce dosáhne výkonnosti "T" a její konečné hodnocení PPB je 8,5 a více.

Ve všestrannosti to znamená, že klisna v jednom kalendářním roce dosáhne výkonnosti "ST" a její konečné hodnocení PPB je 14 a více.

          e/ do stáda PMP mohou být zařazeny klisny zakoupené v zahraničí, které jsou zapsány v některé uznávané  plemenné knize, kterou uvádí řád plemenné knihy ČT. Klisna musí splňovat kritéria pro zařazení do stáda PMP.

          f/ Klisna musí být z rodiny, která je evidentně producentem výborných jezdeckých koní s prokazatelnými výsledky na st. "T", v disciplíně drezůra, skok, všestrannost.

           g/ Klisna, která již dala významného plemeníka.

 

3. Posouzení kritérií a konečné rozhodnutí o zařazení klisny do stáda PMP, je v kompetenci RPK.

4. Odhad plemenné hodnoty - RPH  musí být 115 a více.

5. Majitel se dobrovolně podřídí podmínkám, které budou stanoveny pro využití těchto klisen v plemenitbě. Pokud majitel nesouhlasí, klisna nebude zařazena do registru. Podmínky viz příloha 1.

6. Klisničky narozené v rámci tohoto programu, po absolvování zkoušek výkonnosti klisen, vybrané tvoří elitní stádo.

 

Testační odchovny hřebečků a klisniček.

 

            Vzhledem ke klesajícímu zájmu o testační odchov hřebečků je třeba uvažovat o revitalizaci celého systému.

 

1/ Testační odchovny hřebečků by zůstaly v rámci ZH Písek a ZH Tlumačov, při stejných kritériích jako platí v současnosti.

2/ Ostatní testační odchovny by sloužili k odchovu klisniček.

3/ Testační odchovny klisniček by fungovaly za stejných podmínek jako testační odchovny hřebečků, s tím rozdílem, že vyskladnění by bylo koncem března třetího roku klisniček. Dotační příspěvek by byl po celou dobu odchovu na stejné výši. Majitel klisničky by měl za povinnost přivést klisnu k výkonnostní zkoušce tříletých klisen, na vlastní náklady. Pokud tak neučiní vrátí dotaci v plné výši.

4/ RPK musí mít možnost kontroly testačních odchoven ( krmná dávka, technologie odchovu, zooveterinární podmínky).

 

            Tento materiál slouží jako návrh pravidel pro možnou diskuzi k daným tématům. Po dosažení shody se přepracuje do paragrafové verze.

 

Václav Štěrba

 

V Třeboni 15.8.2015

 

Přílohy:

a. Majitelům klisen PMP by byla svazem ČT poskytnuta dotace na připuštění těchto klisen vybranými plemeníky.

 b. Svaz ČT by se aktivně podílel na zařazení narozený hříbat do testačních odchoven, především hřebečků.

 c. Připouštěcí plán  každý rok vypracuje RPK.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář