Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejznámější světové linie v původech sportovních koní - Lord

26. 11. 2015

Václav Štěrba

horse_lord-_2big.jpg Lord

Plemeník Lord se narodil v roce 1967, po otci Ladykiller A1/1, z matky Viola, která byla po plnokrevném otci Cottage Son, jenž byl, mimo jiné, otcem plemeníka Corporal, dědem Capitano a pradědem Capitol I, o kterém jsem již v tomto seriálu psal, jako o zakladateli velice významné současné linie sportovních koní.  Lord přísluší k holštýnské rodině 1298. Jeho matka dala celkem sedm  hříbat, pět s hřebcem Ladykiller,  klisnu  Maibluma po Ritter a Lord Z po Lord a zde si pan Melchior povedeně pohrál s příbuzenskou plemenitbou, když pustil syna na matku. To však nebylo jedinkrát podobným, experimentem je třeba hřebec Rock Z ( Rebel Z x Argentina Z). Nebo rodičovský pár tvoří pravý sourozenci. Takovým produktem je hřebe Rex Z ( Rebel Z x Ratina Z ). Ze sedmi  narozených hříbat byl Lord první hřebec, pak už jen jeho bratr-syn Lord Z, podrobnosti o tomto koni mi nejsou známi, ale pozor, nezaměnit s Lord Z z matky Thia po Calando I, ostatní hříbata z klisny Viola byly kobylky. V žilách Lorda kolovalo více jak 75% krve anglického plnokrevníka. V roce 1969 v Elmshornu byl holštýnským svazem vybrán coby plemeník a zároveň absolvoval výkonnostní zkoušky hřebců. Lord byl velice úspěšným sportovním koněm. Stejně jako řada jeho potomků ( např. Oddána, Lord Farei, Lord Liberty, Wartburg, Lyra, Lucky Lord 005 v drezůře, Lord Caletto ). Pod jezdcem H. Blöckarem se zúčastňoval mezinárodních soutěží ve všestrannosti. Hlavně významným způsobem přispěl k pokroku v chovu německých i světových sportovních koní. Dal více jak 60 významných plemeníků a především díky výsledkům svých potomků je v čele všech možných žebříčků jak producentů sportovních koní, tak úspěšných plemeníků. V Čechách se promítli někteří z jeho synů a vnuků. Nebudu se již zabývat jeho mnohý vynikajícími potomky, ale zaměřím se na syny, kteří působili v Čechách.

horse_landos-big.jpg Landos

Na prvém místě zmíním, dle mého mínění, nejlepšího potomka Lorda, který u nás působil,  hřebce 5055 Landos.  Narodil se v roce 1989 u německého chovatele Heiko Bittner. Matka Landose klista Uta V, po hřebci Calypso I ( Cor de la Bryere ), dále je Capitano, otec Capitola I, dále   Manometer. Uta V náleží k jedné z nejvýznamnějších holštýnských rodin, k rodině 776, která je základním pilířem holštýnského chovu. V Čechách se po Landosovi  narodilo 117  hříbat, do chovu byl zařazen plavák  951 Lotar  a nebo též Yellow Man, z matky JČ 224 Honey po 102 Div – 56.  Lotar má v testační odchovně v Zemském hřebčinci v Písku velice nadějného syna, isabelu, jménem Pigment Kinský, z matky po 333 Almhirt Týnský. Lotar dosáhl výkonnost parkůr „T“ a byl brzo prodán do zahraničí. Klisen se celkem po Landosovi narodilo v Čechách 63, vesměs jsou velikým přínosem a očekáváním pro náš chov a měli by být dále připařovány vhodnými vybranými hřebci, poněvadž je zde reálná perspektiva budoucího kvalitativně vynikajícího potomstva. Mimo to zde již působili dva synové Landose  holštýnského chovu a to hřebec 5180 Lordános, nar. 1993, z matky W – Ashley po 5059 Ahorn Z, má již v chovu 20 synů  a jeho dva synové, kteří působí v Čechách,   1592 Lordáno B ( 2007, m.: Argona B, po Aqua Minerále KZI ) a z hřebčína Sprehe zapůjčený SCHČT 5171 Lord Weingard  ( 2001, m.: Weinland, po Landadel ). Druhý potomek Landose, který u nás působí v rámci plemenné knihy ČT je též v majetku hřebčína Sprehe a je k nám dovážen ve formě čerstvého spermatu a je to hřebec 5168 Lyjanero, holštýn, nar. 2008. z matky Urzona, po Casall.  V současnosti je v 70-ti denním test jeho syn Lycordo, nar. 2012, z matky Conny, po Cordalme, který náleží k oldenburské plemenné knize, tento mladík se jeví velice nadějně a doufám, že absolvování test plemeníků není pro něho pouze zviditelnění před příštím prodejem, ale že se dočkáme jeho dlouholeté dráhy plemeníka v Čechách, kdy budeme moci konstatovat, že produkuje tak kvalitní potomstvo, které pozvedlo náš chov. Hřebec Landos je pravděpodobně nejvýznamnějším pokračovatelem linie Lord.

horse_lordano-big.jpg Lordano

Další syn Lorda, který připouštěl u nás je hřebec 1072 Lordáno, nar. v roce 1992, z matky Varese, po Coriolan, přísluší k velice úspěšné holštýnské rodině  4539.  Hřebec 1072 Lordáno byl vybrán do chovu v roce 1994 v Neumünsteru. Výkonnostní zkoušky hřebců absolvoval v roce 1996 v Neustat/D. a umístil se 3., s vynikající známkou za skok 132,76. Jeho sportovní kariéra pokračovala vítězstvími v soutěžích mladých koní a účastí v Bundeschampionátu. V roce 2003 byl s jezdcem Rolf-Göran Bengtssonem 3. v Německém skokovém derby v Hamburku. V chovu působil téměř výlučně  v letech 2006-7 a v Čechách  se po něm narodilo celkem 89 hříbat. Přestože jeho potomci nejstarší jsou osmiletí, mnozí  se již  nadějně jeví ve sportu, jeho potomstvo již dosáhlo v Čechách na parkůru výkonnost st. „ST“.  

horse_lantaan-_2big.jpg Lantaan

Další hřebec, který u nás úspěšně působil je holštýnský plemeník 2736 Lantaan, narozený v roce  1982, v chovu u nás byl až do roku 2009 a dožil se 28 let. Chovatelem tohoto hřebce byl pan Haalck Reimer z Německa a na Jižní Moravě převážnou dobu působil v majetku pana Karla Růžičky ve Velkých Němčicích. Otec byl hřebec Lord a matka holštýnská klisna Lyrik po Liguster, příslušná k holštýnské rodině 50, dále Farnese a plnokrevník Cottage Son. V krvi Lantaana bylo 31,3% genů hřebce Ladykiller a 18,8% genů Cottage Son, to celkem víc jak 50% plnokrevníka. Celkem je Lantaan otcem více jak 200 hříbat, z nich vzešlo 8 plemenných hřebců, kteří působí ne jenom v Evropě, ale též třeba v USA. Důležitost Lantaana se nejvíce projevila v tom, jako otec matek, v této pozici ho najdeme u řady významných hřebců a také sportovních koní např.: AK Caridor Z ( o.: Caretino ), Quality ( o.: Quinar ), Looping ( o.: Lasino ), Adlantus AS ( o.: Argentinus ).  Jediný plemeník, který byl v rámci plemenné knihy ČT zařazen do chovu je hřebec 1945 Lasing,  nar. 2007, z matky 67/982 Lensi, po 855 Palisko, dále 2442 Anno A1/1, 2385 Behistoune A1/1. Lasing získal výběr na základě sportovní výkonnosti ve všestrannosti. V letošním roce se po něm rodí první hříbata.

horse_limited_001-_3big.jpg Limited

  V tomto výčtu musím nutně zmínit ještě jednoho plemeníka. Je to holštýnský  hřebec, který do nedávné doby připouštěl v Českém chovu  1054 Limited 001 , další významný syn hřebce Lord, nar. v roce 1991, z matky Zeder, příslušné k holštýnské rodině 42, dcery hannoverana Rebel I Z, dále Calando I, Ritter, Ladykiller.  Limited byl vynikající sportovní kůň a je známo, že se s jezdcem Dirkem Schödrem, mimo jiné, několikrát úspěšně zúčastnil Německého skokového derby v Hamburku. Připouštěl výhradně v Čechách v letech 2007 – 2012 v přirozené plemenitbě a za toto poměrně krátké období se mu narodilo 70 potomků. Velká škoda je, že se mu nedostalo významnějšího využití, snad se podaří zúročit jeho genetický potenciál v jeho dcerách.

 

Tato povídání o světových liniích hřebců mohou chovatelům pomoci při sestavování příštích chovných párů. Ta doba se již opět tryskem blíží, v tomto čase odstavíme hříbata od klisen, přečkáme zimu a začne se rodit nový život, další ročník koní. V této době bychom již měli mít vybraného plemeníka, kterého připustíme na klisnu.  Výběr plemeníka by měl ještě více vylepšit kladné vlastnosti klisny a zároveň zlepšit některé její nedostatky. Na to abychom mohli k tomu přistupovat tímto způsobem, je třeba uměl posoudit objektivně kvantitativní i kvalitativní vlastnosti klisny – matky. Velice dobře nám mohou k poučení v tomto směru posloužit různé přehlídky a chovatelské zkoušky, které pořádají chovatelské svazy. To by však členové komisí museli pracovat naprosto objektivně a ne, jak se někdy stává, nechat se ovlivňovat různými nežádoucími vlivy a podle toho pak ovlivňovat a upravovat hodnocení a tím i pořadí umístěných zvířat. Odkud dotyčný pochází, z kterého kraje nebo země, po kterém otci je hodnocený kůň a nebo si s chovatelem tím způsobem vyřídí účty. K takovému jednání by se neměl ve svém životě nikdo snížit a při hodnocení koní už vůbec ne. Hodnocení jakýchkoli zvířat a koní zvlášť, vyžaduje mnoho a mnoho let praxe než získá člověk – hodnotitel potřebnou odbornou erudici, proto je dosti bezduché si myslet, že když někdo získá funkci, automaticky to z něj dělá odborníka - hodnotitele. Chovatel, který navštíví přehlídku v té víře, že se pobaví a poučí, pokud podobné jednání zjistí ztrácí o celém dění kolem koní iluze a někdy i chuť do další práce. Proto vyzývám a prosím všechny kdo, jsou nějakým způsobem spojeni s chovem koní , aby se zbavili všech nepěkných osobních vlivů a snažili se pouze ku prospěchu koní, tak aby náš chov byl stále lepší a aby nám všem přinášel pouze radost.