Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejznámější světové linie v původech sportovních koní - Cor de la Bryére

30. 11. 2015

Václav Štěrba

 

horse_cor_de_la_bryere-_3big.jpg Cor de la Bryer

V roce 1971 bylo nutné nalézt pro holštýnský chov plemeníka, který by pozitivně ovlivnil jezditelnost a skokovou techniku svého potomstva, poněkud zhoršenou masivním využitím plnokrevníka. Francouzský chov vykazoval v té době velké úspěchy, proto se vedení holštýnského chovu rozhodlo pronajmout hřebce Urioso (po Furioso xx). Při cestě do Francie chovatelé náhodou objevili tříletého, málo vyspělého, ale kvalitu vyzařujícího hřebce po plnokrevném Rantzau z Quenotte po Lurioso. Francouzům se nelíbil, nezařadili ho do plemenitby a jeho chovateli bylo doporučeno, aby jej nechali vykastrovat.

Po körungu v Holštýnsku byl umístěn na renomovanou stanici svazu v Siethwende, kde působil v letech 1971-1984, poté byl na rok poslán do světově proslulého hřebčína Zangersheide. V roce 1986 se do Holštýnska vrátil a v roce 1998 zde oslavil své třicáté narozeniny.

 Již z prvního ročníku Cor de la Bryéra byli körováni čtyři hřebci, kteří dali odborné veřejnosti jasně najevo, že se v Holštýnsku rozvijí nová linie. ,, Corde“, jak mu chovatelé láskyplně říkali, předával svému potomstvu především úžasnou techniku nohou a výborný skokový styl. Dal mnoho vynikajících sportovních koní, především skokových, a založil hřebčí linii, která je srovnatelná s liniemi plemeníků Ladykiller xx a Ramiro.

Cor de la Bryére byl od začátku podporován tehdejším obchodním vedoucím holštýnského svazu a známým chovatelem Maasem J. Hellem a poté, co byl jeho syn Condus roku 1976 vydražen na aukci v Neumüsteru za 80 tisíc marek, nestálo už Cor de la Bryérově kariéře nic v cestě. Úspěchy sklízelo především jeho spojení s klisnami starých holštýnských kmenů. S klisnou Tabelle po Heissporn dali holštýnskému chovu nevídanou sérii hřebců Calypso I-V, z nichž především Calypso I a II měli značný chovatelský význam. Další série pravých bratrů – plemeníků následovaly: Calando I-V (z Furgund po Colombo) a CaletoI-III (z Deka po Consul). Posledně jmenovaní hřebci měli ještě pravou sestru Cordeku (nar. 1974), která s H. Blöckelem chodila mezinárodní soutěže všestrannosti stupně T. Cor de la Bryére zanechal nejen v Holštýnsku, ale v celém chovu německého teplokrevníka velké množství synů a dcer, kteří se zasloužili o rozšíření jeho krve po celém světě. O jeho slávu v různých zemích se postarali plemeníci jako Carneval (Belgie), Calando II (Švýcarsko), Cortez (Švédsko), Condino (USA). 

Linie, kterou Cor de la Bryére založil, je v současnosti jednou z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších linií v chovu sportovního teplokrevníka , jak je patrné i z výsledků holštýnského körungu 2001: Otcem matky vítězného hřebce je Cascavelle (po Cantus), druhý hřebec je po Caretino (Calleto II). 

            „Plemeník je půl stáda“ ….praví staré chovatelské přísloví.  Rozhodujícím činitelem v chovu je kvalita používaných plemeníků. Kvalitní plemeník znamená možnost největšího chovatelského pokroku a je základem pro zlepšení stáda matek. Z toho důvodu dále zmíním několik hřebců této linie, kteří se významně podíleli a podílí na pokroku v Českém chovu koní.    

horse_catango_z-_3big.jpg Catango Z

            Zřejmě  nejlepším plemeníkem této linie byl hřebec 814 Catango Z, sportovní jménem Nissan. Tento kůň měl za sebou vynikající sportovní kariéru, včetně účasti na OH a mistrovství světa.. Narodil se 20.dubna 1989 u pana Winklera v Německu. Náleží k holštýnské rodině 7126. Otec Cantus po Caletto z Monolite po Roman. V Čechách se první hříbata narodila v roce 2002 a poslední v roce 2008. Připustil více než 600 klisen a z toho se narodilo cca 450 hříbat. Když se začali jeho potomci objevovat na kolbišti, bylo jasné, že jsou o stupeň výš, než ostatní stejně stará populace. Zanechal do chovu množství kvalitních klisen, které již v mládí se dobře prezentovaly na přehlídkách: v roce 2006 2 na přehlídce tříletých 20/472 Tango, v roce 2007 3. na přehlídce tříletých 61/165 Cony – E,  v roce 2011 přehlídka tříletých klisen 1. místo 54/525 Ornela, 2. místo 67/67 Agnes – Z, 4. místo 54/526 Judita. Ve finále skákání čtyřletých se umístily: v roce 2007 3. místo 61/56 Claudie, 2008 2.Místo 52/544 Courtney Love N. K tomu můžeme ještě přičíst tři plemeníky. Nejstarší je 2982 Carinus, nar. 2004, z matky Lorence A1/1 po Sarafán. Po tomto hřebci se narodilo 14 potomků a v roce 2014 byl vyřazen z plemenitby. V roce 2005 se narodil druhý syn – plemeník 1321 Catango HT, z matky 54/501 Julie po Grand Step. Catango ZH je vynikající perspektivní sportovní kůň, Vyhrál KMK pěti a šestiletých, v šesti letech udělal na parkůru pouze jedinou chybu. Nyní je na úrovni „T“.  Dosud se po něm narodilo 28 hříbat. Jeho dcera 54/874 Jamajka vyhrála v letošním roce celostátní přehlídku tříletých klisen ČT. Bohužel tento hřebec pro zdravotní potíže ukončil kariéru plemeníka. Třetí syn Catanga Z je Caro ZH, narodil se roku 2006, z matky 13/343 Balantines po Mirrage A1/1. Jeho umístění v západních Čechách mu otevřelo větší prostory. Už dosáhl výkonnosti „ST“ a je předpoklad zlepšení. Do chovu  se již narodilo 11 hříbat. Přísluší k rodině 115 ( viz 2. část seriálu o rodinách, časopis Koně ).

horse_carol-_3big.jpg Carol

            Hřebec 410 Carol, byl zřejmě prvním plemeníkem této linie dovezeným do Čech. Zde absolvoval výbornou sportovní kariéru, až do st. parkůr „T“. Narodil se v roce 1989, po Otci Cascadeur – Caletto II, matka Halina H po Ramiro Z, dále Ramzes. Matka byla silně příbuzensky prochována na Ramzes – 37,5%. Carol zároveň se sportovím vytížení též plnil funkci plemeníka, celkem se narodilo 211 hříbat, ty nejlepší z doby, kdy působil v Mariánských Lázních. Potomstvo má taktéž  vizitku: parkůr st. „T“ a je vyhledáváno pro snadnou jezditelnost.

horse_caesar-big.jpg Caesar

            Ještě jeden hřebec této linie, který u nás působil. Je jím 582 Caesar. nar.19.4.1992, po Cosinus – Cor de la Bryere, z matky Furina po Periander, dále Absinth. V Čechách stále ještě působí jeho polobratr po Rock n´Roll – Regent. Oba bratři u nás dosáhli výkonnost „ST“. Caesar však byl v našem chovu více využívám a narodilo se po něm od roku 1997 do roku 2012 celkem 95 hříbat. Upozornit je třeba na plemeníka Caesarova syna jménem 1946 Cocain. Tento mladý hřebec – bělouš, narozený v roce 2010, z matky 16/617 Coca ( skok „ST“ ), po Carbido. Je jedním ze současných perspektivních mladý plemeníků u nás. Vyznačuje se líbivým exteriérem a zároveň dobrou sportovní výkonností. Ještě jedna aktualita: 2. předvýběr hřebců do plemenitby ČT v roce 2015 vyhrál – byl vybrán jako nejlepší s prémií, hřebec Hecair, chovatele pana MVDr Zdeňka Vítů, majitele ZH Písek. Otcem tohoto hřebce je hřebec 1345 Heartbreak ZH, matka 16/380 Cairo je dcerou hřebce 582 Caesar. Tak se nabízí Caesar jako dobrý otec matek.

horse_caruso-_3big.jpg Caruso

             Ještě jeden velice zajímavý hřebec, který dosud působí v Českém chovu. Je to hřebec 1475 Caruso. Tento kůň s velice dlouhou a úspěšnou sportovní kariérou, začal sbírat úspěchy jako šestiletý 3. místem ve finále na Mistrovství Německa ve Warendorfu. Vrcholem jeho kariéry byla kvalifikování se jako rezervního koně za družstvo Saudské Arábie na OH v Pekingu. Pak byl zakoupen do České republiky, kde dále velmi úspěšně sportoval. Nejdříve s Alešem Opatrným se pokoušel o nominaci na Světové jezdecké hry v Kentucky v roce 2010. Až do dnešních dnů pokračuje jeho úspěšné sportovní využití s mladou jezdkyní Barborou Vojtkovou ( 2. místo na M ČR 2012, účast na ME v Ebreisdorfu ). To vše v souboru hovoří o tom, že tento plemeník se může chlubit dlouhověkostí a užitkovou tvrdostí a zároveň výborným charakterem doplněným skvělou jezditelností. To vše je zřejmě produktem vynikajícího původu. Jeho otcem je hřebec Caretino, který byl mnoho let vlajkovou lodí hřebčína Zangersheide, dal velké množství výborných sportovních a více jak 650 synů do chovu. Podle Německé jezdecké asociace má Caretino plemennou hodnotu indexem 153 bodů, což jej řadí na 4. místo. Caretino je stále na 14. místě v žebříčku nejlepších producentů skokových koní. Matka Carusa je  klisna Geste po hřebce Capitol I, viz časopis „Koně“  2/2015. Geste dala celkem pět hříbat. Úspěšný ve sportu je též pravý bratr Chianti la Silla.  Polosestra Carusa Wega po Cassini I je matkou hřebce Quintero´S Cassiny, který působí jako plemeník u pana Kozáka u Hluboké nad Vltavou.

      

            Tímto krátkým seriálem jsem se snažil seznámit chovatelskou veřejnost s  hlavními liniemi hřebců, které jsou zastoupeny ve většině původů dnešních jezdeckých koní na celém světě. Chov koní se v posledních letech celosvětově plošně uvolnil a geny nejlepších sportovních koní, vzhledem k moderním reprodukčním technologiím, můžou volně migrovat po celém světě. To má za následek velice rychlý vývoj genetického pokroku. To pochopitelně platí také pro naši malou republiku a proto je nezbytně nutné, aby na tento stav pružně reagovaly chovatelské svazy koní a tím chovatelům naznačily cestu, kterou je třeba se ubírat, ke zkvalitnění našeho chovu. Již téměř před půl rokem jsem předložil předsednictvu Svazu chovatelů ČT návrh na doplnění šlechtitelského programu, který tento problém svým způsobem řeší. Předsednictvo nepokládá tento problém za důležitý a proto projednání stále odkládá. Kdo má zájem, může se s celým návrhem seznámit  stránkách www.cshipo.cz. Doufám, že po smysluplné odborné diskuzi budou potřebné účelné změny do šlechtitelského programu zařazeny.