Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejznámější světové linie v chovu sportovních koní - Capitol I

26. 11. 2015

Václav Štěrba

horse_capitol_i-_3big.jpg Capitol I

            Plemeník Capitol I se narodil v Holštýnsku v roce 1975.  Uváděná hůlková výška je 172 cm. Otcem byl další výborný Holštýn Capitano, jehož  dědem byl plnokrevník Cottage Son. Matka Folia byla po dalším vynikajícím holštýnovi  jménem Maximus, Dále plnokrevný Manometer. Tato vynikající matka dala celkem 16 potomků a mimo jiné též vynikající plemeníky po Landgraf I – Latus I a II.  Ve třetí generaci Capitola I můžeme na obou stranách vidět jako mateřského otce velice kvalitního anglo – arabského hřebce Ramzes. Z toho vyplývá, že v žilách Capitola I koluje  25% krve tohoto hřebce.  

horse_carthago_z-big.jpg Carthago Z

                Vzhled k tomu, že tato linie není příliš stará . V původech současných koní se vyskytuje ve třetí, čtvrté generaci. Po sportovní kariéře se první ročník vynikajících hřebců narodil v roce 1987.  V tomto roce spatřil tento svět zřejmě nejlepší Capitolův potomek Carthago Z. Matka Perra  společně s Carthágem Z dala celkem 12 hříbat a mezi nimi jsou dva vynikající plemeníci, kromě Carthága je to u nás též dobře známý Lord Calando. Otcem  Perry je hřebec Calandro I - Mambo - Consul. Sama byla vynikajícím sportovním koněm na mezinárodní úrovni. Cartago Z absolvoval test hřebců v roce 1990 v Medingenu s hodnocením za skok 137,13. V roce 1992 byl ve finále Šampionátu mladých koní Německa ve Verdenu a o rok později v Mannheimu. V roce 1996 jej pronajal Leon Melchior a v jeho barvách jezdcem Jos Lansingem se úspěšně zúčastnil řady velkých cen. Vrcholem byla účast OH v Atlantě, kde obsadil 11.místo. Jeho sportovní úspěchy pokračovali dále, až na OH v Sydney kde obsadil v soutěži jednotlivců 20. místo. Po Carthagovi Z se narodilo více jak 600 hříbat a mezi nimi velké množství chovných koní, kteří dále nesou jeho sportovní potenciál. Více než 20% jeho potomků dosáhlo ve sportu té nejvyšší úrovně. Synové  a vnuci tohoto hřebce působí v mnoha plemenných knihách po celém světě. Zaručeně za upozornění stojí jeho syn Colman a u nás působící Cool Paradise.  V plemenné knize Zangersheide připouští jeho syn Crown Z ( m.: Ratina  Z po Ramiro Z ) a dále  jeho syn   Crowntano Z ( m.: po Caretano Z, dále opět Carthágo Z ).  Jako mateřský otec  je Carthágo Z u hřebců Asca Z ( po Askari  - Acord II), Clintissimo Z  (po Clinton I ),  Clarissimo Z ( po Clařino ), Calvados  Z  ( po Chellano Z ).  V Čechách působilo několik potomků tohoto vynikajícího plemeníka, Calandro T a  především díky ERC Mnětice  byly zařazeni  do chovu jimi odchovaní mladí hřebci Celer, Corsár a především velmi nadějný hřebec Crux ( m.: po Cassini II ), který byl ukázkovým účelným využití příbuzenské plemenitby v chovu. Je prochovám ve 2. a 3. generaci na Capitol I  ( 37,5% ), ve 3. + 4. + 5. generaci na Cor de la Bryere (21,9%), Ramzes 10,9%, Cottage Son 10,9%.  Ze starších hřebců  kteří působili v Čechách jsou to Coláto R , který má již dospělé potomstvo, v loňském roce výborný plemeník Cardino . Na západě Čech ,v Chebu, stále ještě působí hřebec Curier Carilex, který je neprávem opomíjený a zasloužil by si více pozornosti chovatelů, jeho četné potomstvo je hlavně vyhledáváno děvčaty. Jeho potomstvo se vyznačuje skvělou povahou a výbornou jezditelností. Nyní již je pouze třeba, aby se některý z jeho výborných potomků potkal s dobrým jezdcem, aby předvedl,  též svoji sportovní třídu.

horse_carolus_i-_3big.jpg Carolus I

                Další významný plemeník, který se narodil v roce 1987 po hřebci Capitol I je Carolus I . Matka tohoto hřebce se jmenovala Lacq, po Roman, který byl opět synem anglo - araba Ramzes. To značí, že Carolus I má ¼ krve Ramzese. Matka Lacq dala dva hřebce, oba s Capitol I, o rok mladší Carolus II byl v mládí prodán do Ameriky, kde sklízel s jezdcem Riley Schuylerem vynikal na parkůrech „T“.  Carolus I nebyl tak úspěšný jako Carthágo I, ale zplodil dva vynikající hřebce, pravé bratry , Clinton I a Clinton II ( ještě je hřebec Clinton, ale ten je po Corrado I, může se to plést ).  Oba jsou z matky Waage I po Calypso II.  V Čechách působí po hřebci Clinton I svazový plemeník Clin D´Or, a jednu sezonu zde byl Clintord II.  Ze starších zde několik let působil hřebec Cascavello po Carolus I.

horse_calato-big.jpg Calato Z

                Calato Z se stejně jako předcházející narodil v roce 1987  po hřebci  Capitol I, matka byla známá holštýnská klisna Vanessa III, patřící k rodině 474A. Otcem Vanessy III je elitní Landgraf I, dále je Calypso I, Rigoletto.  Dala celkem 8 hříbat . Zde zmiňovaného Calata Z a v Čechách působícího Calandro – T ( Carthago Z ).  Calato absolvoval  test výkonnost hřebců v roce 1990 V Medingen, kde obsadil 14. příčku v konkurebci 83 hřebců. Obdržel vynikající známku za skok 125,87, ale též hodnocení za drezurní předvedení bylo výborné se známkou 122,73. Následně úspěšně působil na té nejvyšší sportovní scéně,kde byli jeho společníky především jezdci jako H. Blöcker nebo J.F.Pedersen. V soutěžích st.- „T“ se v současné době prezentuje více jak 30 jeho potomků. U nás úžasná klisna Calata. Ještě úspěšnější je jeho kariéra plemeníka, kde po něm zústalo více jak 300 potomků a ještě v roce 2012 byla předním plemeníkem v Zangersheide.

horse_cassini_i-_2big.jpg Cassini I

                V roce 1988 se narodil  překrásný bělouš, další z vynikajících synů Capitola I, hřebec Cassini I . Jeho matka  Wisma patří k významné holštýnské rodině 3389 a je po Caletto I. Dále Mahmud a Cobalt. Hřebec je příbuzensky prochován na Cottage Son 12,5% a  Ramzes 12,5%. V roce 1991 se zúčastnil výkonnostních zkoušek hřebců v Adeheidsd, kde se umístil 10. z 70ti zúčastněných hřebců, s pozoruhodnou známkou za skok 135,39. Postupně se propracoval až na špičku světového parkurového sportu, kde jsme jej mohli vidět postupně v jeho sedle Bo Kristoffersona a v té době oblíbeného Franke Sloothaaka. Ovšem mnohem úspěšnější bylo jeho působení v chovu.  Bylo po něm zařazeno do chovu téměř 60 plemenných hřebců. Namátkou můžeme jmenovat Cumano, Cassus, Cascavalle, Berlin aj. Také v Čechách působilo a působí  několik jeho synů. Nejstarší je Porter a jeho syn Puerto Rico  ( M.: JM 3563 Derila po 2157 Diadém – 94 ), který dosáhl výkonnost „T“.  Cascar jež také sportuje v „T“ a zároveň se již ukazuje jeho nadějné potomstvo. 2765 Cassilius , nar 1997 z matky Ranka po Landgraf I, byl vynikající parkurový kůň na úrovni „T“. V chovu působí od roku 2000 a zatím je v plemenných knihách zapsáno 42 klisen a potomstvo dosáhlo na parkůru zatím na „ST“ a zatím čeká na „téčkaře“. Snad se to podaří z potomstva, které vznikne na jeho současném působišti v Hrbově u Netolic. Zaručeně nemůžeme zapomenout na dalšího potomka Cassini I, kterým je českou sportovní a chovatelskou veřejností dlouhou dobu obdivovaný hřebec 1001 Cassinis Son – T. Na českých parkurových kolbištích jsme ho vídali od roku 2003 a vždy to bylo stylem, přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem a pokud to zrovna nebylo vítězství, což ani není možné, vždy to byl tak sympatický výkon, že si získal všechny přihlížející.  Podařilo se mu zvítězit v několika Velkých cenách ( Prahy, Kolín ) a tři roky byl na prvním místě v žebříčku sportovních koní ČJF, což se zatím žádnému sportovnímu koni nepodařilo. Jeho matka Amica je po hřebci Lorenz ( po Ladykiller A1/1 ), dále Fernando I, Tumbled. Jeho využití v chovu, vzhledem ke sportovnímu vytížení, zatím bylo poměrně malé. Od letošního roku 1001 Cassinis Son – T působí v inseminaci v Zemském hřebčinci v Písku, kde je plně k dispozici českým chovatelům. S ohledem na jeho velký rámec a zajímavé kombinaci v původu, lze tohoto plemeníka doporučit k širokému využití. Pokud vezmeme v úvahu velké množství narozených hříbat po Cassini I, nutně se nabízí, že po něm je v chovu ohromné množství dcer, které též plodí výborné koně. Chtě bych jednoho připomenout.  Je to mladý plemeník 1859 Quintero´s Cassiny, vítěz loňského KMK pro čtyřleté hřebce. Je nar. v roce 2010 po holštýnském hřebci Quintero, který přísluší k větvy Quidam de Revel linie Almé Z. Matka je právě po Cassini I. Tento mladý hřebec je k dispozici chovatelům V Zahájí u Hluboké nad Vltavou.

 

                 V tomto místě povídání o linii Capitol I přeruším a příště bych měl pokračovat 2. částí o koních jako Cassiny II, Cento, Clearway, Celano, C-Indoctro. Ještě něco závěrem. Pokud se někdo zabývá jakousi odborností, je třeba, aby též ovládal příslušnou odbornou terminologii. Často se setkáváme s tím, že se používají nevhodné pojmy, nebo se pojmy pletou. Základní jsou. Hříbě se narodí z klisny a je po hřebci. Často někde čteme, že hříbě je po klisně. Dále bych rád objasnil, jak je to se sourozenci. Jestli-že koně mají stejného otce a stejnou matku, pak hovoříme o pravých sourozencích, pravý bratr nebo pravá sestra.  Pokud jsou koně z jedné matky, mají společnou matku, ale mají různé otce, potom se použije termín, polosestra nebo polobratr.  Koně, kteří mají společného otce, pak jsou to koně po stejném hřebci. Tolik závěrem.