Jdi na obsah Jdi na menu
 


ODBORNÉ ČLÁNKY

Příspěvky

Identifikace koní za pomoci velikosti a tvaru kaštánků

15. 2. 2018

Pro sledování velikosti a tvaru kaštánků bylo vybráno celkem 11 plemen koní: achaltekinský kůň (n = 23); anglický plnokrevník (n = 23); arabský plnokrevník (n = 18); český teplokrevník (n = 21); starokladrubský kůň (n = 20); hucul (n = 20); českomoravský belgik (n = 20); norický kůň (n = 7); slezský norik (n = 14); hafling (n = 20); shetland pony (n = 20). Změřeny a zakresleny byly kaštánky 240 koní. Z toho zpracováno 206 koní, zařazených do tří fylogenetických skupin. Do speciálního formuláře se zakreslovaly tvary kaštánků, měřili jsme výšku v nejvyšším bodě a šířku v nejširším místě kaštánku upraveným posuvným měřítkem. V rámci plemene a ani fylogenetických skupin se neshodují stejné či podobné tvary kaštánků. Ověřili jsme, že obrysy kaštánků jsou vhodné jako identifikační znak, jelikož jsou pro každého koně specifické. Pokusili jsme se rovněž stanovit vztah velikosti kaštánků k síle kostry, ale tuto závislost se nepodařilo statisticky prokázat.

 

Aktuální situace koní bez plemenné příslušnosti v České Republice

9. 2. 2018

Cílem naší práce byla analýza počtu a rozdělení koní bez plemenné příslušnosti. V posledních letech je skupina koní bez plemenné příslušnosti nejpočetnější skupinou v celé populaci equidů. Koně bez plemenné příslušnosti nespadají pod žádný chovatelský svaz, který by o nich vydával situační zprávu, tito koně jsou pouze evidováni a chovatelé jsou informováni pouze o jejich počtu. Naše práce se řadí mezi první svým rozsahem, která se touto problematikou vzrůstajícího počtu koní bez plemenné příslušnosti zabývá. Z Ústřední evidence koní ve Slatiňanech jsme obdrželi data, která obsahovala (n=23 751) koní nezařazených do žádné z plemenných knih. Do databáze byli zařazeni koně narození od roku 1972 do 31.12.2013 a koně registrováni od roku 1987 do 31.12.2013. Data jsme zpracovávali v programu Excel a dále jsme vyhodnotili výsledky v grafech. Největší zastoupení v této skupině tvoří teplokrevný typ 46% (n=10 994), pony typ 29% (n=6 944), chladnokrevný typ 13% (n=3 102) a koní neuvedených je 12% (n=2 711). V Průkazu koně má zaznamenáno 22% koní bez plemenné příslušnosti otce (n=5 320), zbylých 78% této populaci není otec (n=18 431) zapsán. Matek je evidováno (n=9 298) 39% a 61% je neuvedených (n=14 453).

 

Fyziologické dysfunkce koní

8. 2. 2018

Jezdecké a pracovní využívání koní má za následek opotřebování a následné poškozování jejich pohybového aparátu. Cílem této práce je shrnutí základních faktorů, které ovlivňují fyzickou pohodu sportovních a pracovních koní. Abychom byli schopni mnohdy ireverzibilním změnám co nejvíce předcházet, případně se co nejlépe vypořádat s jejich následky, je nezbytná znalost anatomie a fyziologie. Pokud umíme správně lokalizovat problém a známe souvislosti a kompenzační linie, máme možnost ho včas a vhodně řešit. Kromě druhu pracovního využití je velmi důležitým faktorem, ovlivňujícím jejich zdravotní stav, prostředí, ve kterém jsou chováni a trénováni. Proto je nezbytné se pečlivě věnovat i zoohygienickým podmínkám chovu. V následném výzkumu bude využito rozdílných vyšetřovacích a terapeutických technik, které jsou také charakterizovány v této práci.

 

Gastrointestinální parazité v době anthelmintické rezistence : Máme důvod k obavám ?

6. 2. 2018

V deseti chovech v České republice byla sledována účinnost používaných anthelmintik proti gastrointestinálním parazitům koní po dobu 8 měsíců. Vzorky byly sbírány před a po odčervení, celkem bylo zahrnuto 267 koní z 10 chovů. Účinnost byla testována pomocí FECRT (test redukce počtu vajíček ve výkalech), přičemž byla v jednom chovu zjištěna rezistence malých strongylidů vůči febendazolu (FECRT 65 %) a v jednom chovu vůči ivermectinu (FECRT 90 %). Ve dvou dalších chovech po podání ivermectinu ukázalo sníženou účinnost a riziko rozvoje rezistence u malých strongylidů