Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti ČSH v roce 2017

12. 2. 2018

Zpráva o činnosti ČSH, z. s. za rok 2017

Velký Rybník 7. 2. 2018

 

Vážení členové České společnosti hipologické,

původně plánovaný termín našeho jednání 13. 12. v Nitře se nepodařilo realizovat a jsem rád, že jsme se dnes sešli, přestože je začátek dalšího kalendářního roku.

Naše organizace mí k dnešnímu dni 14 členů.

Na začátku bych si dovolil stručně připomenout cíle naší společnosti podle platných stanov:

Sdružovat odborníky zabývající se chovem výcvikem a propagací koní

Zajišťovat a šířit vzdělanost odborné i laické veřejnosti

Zprostředkovávat informace ze zahraničí

Zajišťovat kontakty s podobně zaměřenými organizacemi

Organizovat konference a semináře

Provozovat webové stránky a vydávat odborné publikace

Naše společnost je zapsaná v souladu s Novým občanským zákoníkem jako zapsaný spolek a registrovaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

            Naplňování cílů naší činnosti je u většiny z nás zajištěno do značné míry pracovními povinnostmi. U pracovníků vysokých škol v Praze, Brně, Nitře a Českých Budějovicích majících vztah k chovu koní se předpokládá automaticky, že budou tyto cíle naplňovat. Podobné je to i u pracovníků působících na středních školách nebo v chovatelských organizacích jako členové výborů či rad plemenných knih. O pracovních aktivitách se proto zmiňovat nebudu a soustředím se na nejvýznamnější činnosti mimo pracovní úkoly.

            Na můj požadavek o sdělení výsledků činnosti jednotlivých členů reagovali pouze Ing. Navrátil a doc. Misař, kterým děkuji za sdělení. U Ing. Navrátila jsem napočítal 10 následujících akcí, na kterých se nejen podílel osobně jako organizátor, ale i je v tisku připomněl.

 

- III. přehlídka plem. hřebců působících v roce 2017 v Ústeckém a Libereckém kraji, Terezín, 4. března 2017 (spolupráce na programu s Mirkem Balcárkem a moderování) + článek o této akci v časopise Koně („Přehlídka plemenných hřebců v Terezíně“, č. 2/2017, s. 5)

- XXV. Národní přehlídka ShA, Martinice a Výroční zasedání ISG, 4. – 5. srpna, (spolupořadatelství a moderování celé přehlídky)

- XV. ročník soutěže „O ruchadlo bratranců Veverkových“, Pardubice, 2. září 2017, příprava a organizace + článek v Koních „XV. jubilejní ročník soutěže O ruchadlo bratranců Veverkových v Pardubicích historicky poprvé s mezinárodní účastí“, č. 5/2017, s. 2) a slovenském časopise Svět koní (3/2017, s. 31)

- Oslavy „190 let vynálezu ruchadla“, Rybitví, 9. září 2017, příprava a organizace ukázek orby koňmi + článek v Koních („Výročí významného vynálezu ruchadla v Rybitví u Pardubic“, č. 5/2017, s. 3 a článek ve Zpravodaji Společnosti pro orbu ČR č.3/2017, www.orba-cr.cz)

- 5. ročník Historické orby pod Řípem, Roudnice n. L., 16. září 2017, organizace programu a ukázka orby koňmi s klasickým pluhem + moderování celé akce

- Přednáška na téma „Sběratelství“, Knihovna Antonína Švehly v Praze, 20. září 2017 (organizováno SVS ČR a ASZ ČR, v mém případě „sběratelství“ samozřejmě díla Emila Kotrby),

- XV. Mistrovství ČR v orbě koňmi, Přerov Prosenice, 30. září 2017, příprava, organizace a moderování + článek v Koních („Jubilejní Mistrovství ČR v orbě koňmi 2017“, č. 5/2017, s. 3) a („Jubilejní Mistrovství ČR v orbě koňmi 2017 ještě jednou“ Koně č. 6/2017, s. 20) a ve slovenském časopise Svět koní (v tisku)

- pravidelný cyklus Koně Emila Kotrby v letošních pěti číslech časopisu Koně (č. 1, 2, 3, 4 a 6., v č. 5 po dohodě s redakcí vynecháno)

Spolu s výše již zmíněnými další publikované články:

- „O dokonalosti českého názvosloví, používaného v chovu koní a o stále častějším nerespektování naší terminologie“, Koně č. 4/2017, s. 8 – 10.

- „Opustil nás Ing. Jaroslav Havlíček, emeritní ředitel Hipologického muzea ve Slatiňanech“, Koně č. 4/2017, s. 19. + organizace oficiálního rozloučení spolu se slatiňanským starostou MVDr. Ivanem Jeníkem na Švýcárně 28. 9. 2017 (přesně na den Jarouškovo nedožitých narozenin).

 

Ze všech těchto činností si nejvíc vážím jeho působení v organizaci orby koňmi a jeho článku o dokonalosti českého názvosloví, který i když byl trochu agresivní, byl velmi záslužný.

 

Doc. Misař společně s doc. Jiskrovou zpracovali texty pro expozici „Kult koně“ na zámku ve Valticích.

U Václava Štěrby jsem zaznamenal články ve Světě koní na Slovensku a také prof. Halo má v tomto časopisu časté odborné články a úvodníky. Zaznamenal jsem i jeho působení na Hipologických večerech na Jezdeckém centru SPU v Nitře.

U Ing. Gotthardové jsem zachytil její působení v roli tlumočníka při cestách pracovníků Zemských hřebčinců a Ministerstva zemědělství po německých hřebčincích, které by mělo napomoci zachování této instituce v Čechách.

Na této snaze jsem se i já podílel jako člen Rady obou Zemských hřebčinců i cestou osobního či písemného jednání s ministrem Jurečkou nebo náměstkem Adamcem. V současnosti se zdá, že tyto snahy nebyly zcela úspěšné, protože Zemské hřebčince byly převedeny z odboru rezortních organizací pod odbor komodit a informace o jejich dalším financování jsou věcí budoucnosti.

V roce 2017 se opět podařilo zorganizovat konferenci pro studenty doktorských studijních programů v oboru zootechnika na ZF JU v Českých Budějovicích s účastí prací zaměřených na chov koní. Nejlepší práce získala od naší společnosti věcné ocenění knihou. Podobná konference je plánována ještě v roce 2018, ale protože její financování je zajištěno grantem, další pokračování je nejisté. Budu se ale snažit tuto tradici udržet, neboť loňský ročník už byl v pořadí sedmý.

Moje vzdělávací aktivity se v roce 2017 týkaly především chovu chladnokrevných koní buď v souvislosti se šlechtěním jednotlivých plemen, nebo jejich využitím při práci v lesních porostech. V únoru to byla přednáška pro Svaz chovatelů belgických koní v Klatovech, v březnu v Ostrovačicích, v říjnu pro Lesy České republiky v Tlumačově a Vojenské lesy a statky v Karlových Varech a v listopadu celodenní školení pro Českou jezdeckou federaci.

Některé činnosti nejsou příliš vidět, ale přesto jsou významné. Sem bych zařadil práci Ing. Konvalinkové, která inovovala webové stránky společnosti, které jsou k nahlédnutí na

http://www.cshipo.estranky.cz/ , zatímco původní adresa je http://www.cshipo.cz/ . Byl bych rád, abyste se jako členové společnosti vyjádřili k úpravě stránek, případně jejich změně.

            Předpokládám, že v diskusi budou naše aktivity ještě upřesněny a rozšířeny.

 

Děkuji Vám za pozornost.

Miroslav Maršálek

prezident ČSH