Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti ČSH v roce 2016

12. 2. 2018

 

Zpráva o činnosti ČSH v roce 2016                                                 

Brno, 2. 12. 2016

 

Vážení členové České společnosti hipologické,

počet členů ČSH se od našeho posledního setkání snížil na 14. Zemřel MVDr. Pavel Sedláček, jeden z prvních členů naší společnosti a dlouhodobý pracovník hřebčince v Písku.

 

Rozhodujícím momentem pro naši další činnost je změna právní formy ČSH tak aby byla v souladu s Novým občanským zákoníkem. Od 21. 8. 2016 je oficiální název Česká společnost hipologická, z.s. a je registrována u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

 

Od našeho posledního setkání jsem registroval aktivity spojené s činností ČSH u několika členů. Nejčastěji se projevoval v časopisu Koně, ale i v Jezdectví nebo ve slovenském časopisu Svět koní Václav Štěrba svými články o významu jednotlivých rodin nebo linií teplokrevných koní.

Konference doktorandů s názvem Zootechnika 2016 pořádaná v letošním roce obsahovala pouze dvě práce s problematikou chovu koní a tak tato část ani nebyla samostatně hodnocena.

Miroslav Maršálek se podílel na vzdělávání a přednáškách pro veřejnost několika akcemi. Za významné je možné považovat kurz Šlechtění chladnokrevných koní, který proběhl v Českých Budějovicích v závěru roku 2015. Přednášeli jsme společně s Hanou Civišovou, rozsah kurzu byl 40 hodin a zúčastnilo se ho 35 posluchačů z celé ČR. Na základě tohoto kurzu byla zpracována monografie, která je k dispozici a byla financována z prostředků ČSH.

Po dokončení podzimního kurzu bylo posluchači požadováno pokračování a tak proběhly v začátku roku 2016 další dva vzdělávací kurzy, tentokrát už v rozsahu 6 hodin, jeden s tématikou měření koní a druhý s problematikou výcviku koní v zápřeži a zapřahání. Obou kurzů se zúčastnilo 18 a 20 posluchačů.

Snaha rozšířit si vzdělání v chovu koní může vést i k individuálním požadavkům chovatelů koní. Pod hlavičkou ČSH byl takto uskutečněn vzdělávací kurz Popis a hodnocení koní pro dvě chovatelky Welšských pony. Kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou a obě absolventky dostaly osvědčení o absolvování kurzu.

V letošním roce se objevila i ochota ke spolupráci mezi ČSH a ČJF a M. Maršálek zajišťoval dvě školení pro cvičitele ČJF, obě v rozsahu 10 hodin. 

Za významné lze považovat i přednášky pro chovatele chladnokrevných koní, které proběhly 29. a 30. listopadu v rámci semináře organizovaného firmou Foresta Vsetín s problematikou využívání tažných koní v lesním hospodářství.

U Jana Navrátila jsem zaznamenal jeho články v časopisu Koně.

 

Nejvýznamnějším momentem činnosti ČSH je dnešní seminář na Mendelově univerzitě, na kterém se podílela znační část členů společnosti organizačně i publikačně a za jeho organizaci děkujeme Ivě Jiskrové i Evě Sobotkové.

Zároveň bych chtěl požádat všechny ostatní členy o doplnění informací o činnosti společnosti.

 

Jedním z významných momentů je i informovanost zajišťovaná existencí webových stránek. Díky Veronice Konvalinkové byl zmodernizován vzhled stránek a Veronika se hlásí k jejich spravování i nadále.

 

Vzhledem k tomu, že je Veronika na mateřské dovolené, nechtěla nadále vést na svém účtu finanční prostředky ČSH. Převedla proto zbývající finanční prostředky na můj účet s tím, že jako prezident společnosti za finance společnosti nesu odpovědnost. Pohyb finančních prostředků společnosti v letošním roce je následující:

 

 

Finanční rozpočet ČSH za rok 2016

 

Zisk / ztráta za rok 2015

+98 495,-

Konečný stav v pokladně a na účtu k 31. 12. 2015

104 096,-

Na základě tohoto hospodářského výsledku společnosti jsme museli udělat daňové přiznání a finanční úřad nám napočítal 18 000 Kč daňový odvod.

 

Po jednání se podařilo prokázat předpoklad ztráty v následujících letech a tím byla nutnost daně zrušena (během 3 let by měla být ztráta nad 18 000)

 

Příjmy  - kurz Popis a hodnocení koní

+ 4 000

Výdaje - Smuteční kytice – MVDr. Sedláček

-700

Výdaje – tisk knihy Chov chladnokrevných koní

-24 002

Konečný stav k 2. 12. 2016

83 394

 

Tím jsme vyřešili nudnost daňových odvodů a zároveň vznikla publikace pro chovatele tak, jak jsme na minulém jednání plánovali.

 

Miroslav Maršálek

prezident ČSH