Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání pléna ČSH konaného dne 20. 8. 2015 v Písku

21. 8. 2015

Přítomni: Sedláček, Civišová, Maršálek, Jiskrová, Misař, Starostová, Konvalinková, Roden. Štěrba, Gothardová, Sobotková, Froňková

Omluveni: Halo,  Eichler, Navrátil

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Zpráva o činnosti a informace o stavu financí.
  3. Diskuse
  4. Volba prezidenta a výkonného výboru
  5. Usnesení a závěr

 

1.Kontrola úkolů

 -Zápis ČSH u Krajského soudu a změna názvu společnosti – nutno doplnit podle požadavků soudu.

-Kvarteta jsou připravena k tisku

2.Zpráva o činnosti a informace o stavu financí.

Zpráva byla předložená doc. Maršálkem včetně stavu financí a hlavních úkolů v příštím období.

3.Diskuse

Štěrba – Zajistil výstavu obrazů v Třeboni a Písku

Sedláček – Exkurse v hřebčinci kritika článku Václava Vydry

Roden - Je nutné dělat osvětovou činnost pro děti i majitele koní. Není perspektivní investovat peníze – nejsme výdělečná organizace. Je třeba spolupracovat s MZe. Min. kultury apod.

Konvalinková – nejefektivnější je informace v elektronické podobě.

Štěrba – je třeba začít vzdělávat malé děti – perspektiva.

Roden – Spolupráce s ČJF. Nepsat vědecké články, ale srozumitelně pro laiky. Vhodné jsou i praktické ukázky, ale je to pracné zařídit.

Gotthardová – na ČZU bude přednáška o barvách koní 22. 10.

4.Volba prezidenta a výkonného výboru

Volba byla provedena jako tajná, platných 9 hlasovacích lístků.

Výsledky voleb:         Prezident společnosti –          Maršálek – 9 hlasů

                               Víceprezident -                      Štěrba – 8 hlasů

                               Pokladník -                            Konvalinková – 9 hlasů

 

5.Usnesení a závěr

Plénum ČSH:

1. Schvaluje   

a) zprávu o činnosti

b) informaci o stavu finančních prostředků

c) výkonný výbor ve složení prezident: Maršálek, víceprezident: Štěrba , pokladník:  Konvalinková

2. Ukládá

a) prezidentovi ČSH dokončit registraci společnosti

b) doc. Jiskrové dohodnout podmínky vytvoření sochy STRK hřebce

                           prověřit vytváření kvartet koní

c) Ing. Konvalinkové zajistit aktivaci www stránek ČSH

d) členům společnosti sledovat příležitosti k získání financí na propagaci chovu koní                  

Zapsal: Maršálek