Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání Pléna České společnosti hipologické, z.s. dne 7. 2. 2018

12. 2. 2018

Zápis

z jednání Pléna České společnosti hipologické, z.s.

dne 7. 2. 2018, v motelu Velký Rybník.

 

Program:

 1. Zpráva o činnosti za rok 2017
 2. Zpráva o stavu členské základny
 3. Zpráva o hospodaření v roce 2017
 4. Návrh hlavních aktivit na rok 2018
 5. Různé
 6. Usnesení a závěr

 

 1. Zpráva o činnosti organizace – předložil prezident společnosti – viz příloha
 2. Stav členské základny společnosti je 14 členů. Přihlášku do České společnosti hipologické v souladu se stanovami společnosti podaly a byly ke dni 7. 2. 2018 přijaty Mgr. Ing. Anna Baštýřová Brutovská a Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
 3. Hospodaření společnosti za rok 2017 skončilo se ztrátou 24 978,-Kč související s publikační činností společnosti.
 4. a) Česká společnost hipologická zajistí tiskové vydání katalogu hřebců oprávněných působit v roce 2018 v plemenné knize českého teplokrevníka. Důvodem tohoto rozhodnutí je snaha napomoci konsolidaci nepřehledné situace ve Svazu chovatelů ČT a zajistit informovanost chovatelů tohoto plemene o hřebcích zapsaných do rejstříku plemenných hřebců. Společnost dále zajistí distribuci a zveřejnění katalogu na webových stránkách společnosti.

Valná hromada společnosti schválila znění předmluvy ke katalogu připravené Václavem Štěrbou. Financování katalogu zajistí ČSH, sponzorování nákladů na vytvoření katalogu hřebců je projednáno se Zemskými hřebčinci v Písku a Tlumačově a s MVDr. Lysákem.

b) Doc. Misař a Ing. Sobotková připravují publikaci „jezdectví na Olympijských hrách“. ČSH se bude podílet na jejím vydání.

c) Václav Štěrba připravil školení na téma „Hodnocení koní“ se zaměřením na sportovní koně. Zorganizování školení se předpokládá po stabilizaci situace v chovu ČT jako nejfrekventovanějšího plemene koní v ĆR.

d) S ohledem na cenovou relaci upustila ČSH od požadavku na vytvoření modelu starokladrubského koně. V. Štěrba projedná možnosti spolupráce v této oblasti s ředitelem NH Kladruby nad Labem.

e) doc. Maršálek prověří zápisy z minulých jednání s ohledem na kontrolu úkolů v oblasti propagace společnosti.

 1. V různém byla diskutována úprava webových stránek společnosti. Ing. Konvalinková připraví úpravu stránek a následně uveden na stránkách katalog hřebců ČT pro rok 2018.
 2. Usnesení:

 

P ČSH schvaluje:  a) zprávu o činnosti za rok 2017

b) zprávu o hospodaření za rok 2017

c) přijetí nových členů Ing. Baštýřové Brutovské a Ing. Doležalové

 ukládá:    a) doc. Maršálkovi finančně zajistit vydání katalogu hřebců ČT

                              b) doc. Maršálkovi upozornit členy na vyrovnání členských příspěvků