Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání ČSH konané dne 21. 11. 2014 na MENDELU v Brně

21. 8. 2015

Přítomni: Civišová, Konvalinková, Krejčí, Froňková, Jiskrová, Sobotková, Misař, Maršálek

 

Omluveni: Sedláček, Štěrba, Halo

 

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Činnost za uplynulé období
 3. Informace o hospodaření
 4. Úprava stanov
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

 1. Kontrola úkolů:

- Příprava kvartet s tematikou chov koní – návrh je připraven, je nutné najít zájemce o spolupráci. Podle propočtu nákladů bude připraven tisk – připraví Ing. Sobotková

- Příprava pexesa – připraven návrh, nebylo realizováno

- Školení o Novém občanském zákoníku s JUDr. Staňkem – zrušeno

- Lonžovací kurz u p. Rodena – nebyl dohodnut termín

- Žádost o podporu ČSH u Okresní agrární komory v Č. B. – nepřipraveno

 

 1. Činnost ČSH za uplynulé období

- Spolupráce s o.s. Zemědělství žije – na soutěžích chladnokrevných koní Zdeslav a Č. Budějovice a spolupráce na soutěži středních škol v Č. Budějovicích

- Účást a přednášky na mezinárodní konferenci Chov koní na Slovensku v Mojmírovcích – Misař, Halo, Maršálek

- Zootechnika 2014 – 6 příspěvků z oblasti chovu koní – doktorandi univerzit Praha, Brno, České Budějovice

- Jednání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou o podpoře chladnokrevných koní  - Maršálek

- Přednášky Zoom science v Č. B. 19. 11. - šlechtění koní – Maršálek, Civišová. Téma bude připraveno ke zveřejnění v odborném tisku.

- Organizace a přednášky na konferenci Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR, Mendelova univerzita v Brně 21. 11. 2014

 

 1. Informace o hospodaření

Hospodaření společnosti vychází z příjmu za členské příspěvky, Vydání v letošním roce bylo pouze za nákup knižního ocenění pro nejlepší práci na konferenci Zootechnika 2014.

 

 1. Přepracování stanov a registrace spolku

 

 • Předpokládají se minimální úpravy, pouze dopracování v souladu s NOZ. Členové společnosti prostudují stanovy a pošlou případné připomínky na adresu marsalek@zf.jcu.cz
 • Sídlo ČSH bude nadále na ZF v Českých Budějovicích,
 • Název spolku bude doplněn o zkratku zapsaný spolek: z.s.,
 • S ohledem na počet členů společnosti se snižuje počet členů výkonného výboru na 3 a ruší se revizní komise. Výsledky hospodaření předkládá výkonný výbor plénu.
 • Registrace u Krajského soudu v Č Budějovicích – připravit podklady do března 2015 – zajistí Maršálek

 

 1. Diskuse
 • Ing. Martina Krejčí Ph.D. požádala o ukončení svého členství v České hipologické společnosti.
 • Bylo rozhodnuto o umístění příspěvků s tématikou chovu koní z konference Zootechnika 2014 na stránky ČSH.
 • Doc. Maršálek informoval o problému Jihočeského muzea se sbírkami souvisejícími s chovem koní. Prověří případné možnosti spolupráce ČSH s muzeem.
 • Ing. Civišová upozornila na potřebu praktického vzdělávání pro chovatele koní (např. téma výběru hřebce). Společnost připraví pro rok 2015 tematické školení pro chovatele.

 

 

Zapsal: Maršálek