Jdi na obsah Jdi na menu
 


doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, zootechnický obor PEF v Českých Budějovicích, od roku 1980 pracuje na Katedře speciální zootechniky současné Zemědělské fakulty, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, momentálně ve funkci vedoucího katedry. Od roku 1986 garantuje a zajišťuje na fakultě výuku předmětů Chov koní a Jezdectví. Habilitační práci obhájil na téma: „Využití hodnocení exteriéru při šlechtění českého teplokrevníka“ a její hlavní součástí byla metodika lineárního popisu zevnějšku koní. Působí jako národní rozhodčí ČJF se specializací na skokové soutěže, je členem Svazu chovatelů Shagya araba, Svazu chovatelů českého teplokrevníka a Svazu chovatelů chladnokrevných koní, v současnosti působí jako člen Rady plemenné knihy slezského norika. Je předsedou Redakční rady mezinárodního časopisu Journal of Central European Agriculture pro Českou republiku, na fakultě zastává funkci předsedy Oborové rady pro doktorské studium v oboru Speciální zootechnika. Od roku 2010 je prezidentem České společnosti hipologické. 

Nejvýznamnější publikace v oblasti chovu koní:
Maršálek, M.: Chov koní – popis, posuzování, šlechtění. JU ZF v Českých Budějovicích, 2008, 109 s.
Maršálek, M., Zedníková, J., Halo, M., Jackowski M.:  Jezdectví. Skripta. JU ZF Č.Budějovice, 2008, 113 s.
Šarapatka, B., Urban, J. a kol. (Maršálek, M.): Ekologické zemědělství.(Chov koní) Učebnice pro školy i praxi, II.díl, PRO-BIO Šumperk 2005, 334 s.
Halo, M., Maršálek, M., Jackowski M.:  Jazdectvo. Skripta, SPU Nitra, 2005, 117 s.

 

Články na cshipo.cz

Plemenitba v chovu koní