Jdi na obsah Jdi na menu
 


KATALOG HŘEBCŮ ČT

Vážení přátelé, příznivci a milovníci koní, chovatelé.

 

Dostáváte do rukou v pořadí již třetí tištěnou verzi katalogů plemeníků, kteří v tomto roce mají licenci, aby připouštěli v rámci plemenné knihy českého teplokrevníka. Zřejmě jste si všimli, že katalog vydává Česká společnost hipologická a nikoli Svaz chovatelů českého teplokrevníka. Důvod je zřejmý, svazu to neumožnila skutečnost, že v současnosti se svazem probíhá insolvenční řízení. Tento stav je zákonitým vyvrcholení dvouleté krize, která ve svazu chovatelů probíhá. Současná situace má, dle mého názoru, pouze jediné řešení. Je třeba, aby se s konečnou platností udělala velmi tlustá čára za dosavadním děním, zapomnělo se na vše, co se do dneška událo a aby současné úřadující předsednictvo urychleně svolalo oblastní a následně celostátní volební konferenci, kde se zvolí nové kompetentní předsednictvo, které bude v prvé řadě odborně na takové výši, aby bylo schopné řešit vzniklou situaci, zároveň akceptovatelné pro všechny partnery svazu a především pro Ministerstvo zemědělství a v neposlední řadě, prosté všech osob, které se v průběhu vzniklé krize neosvědčily. Proto je v současnosti více než nutné, aby se do dění zapojili všichni chovatelé a projevili svůj zdravý názor. Vybraní a zvolení funkcionáři by si měli hlavně uvědomit, že funkce ve svazu je především služba pro svaz, jeho členy, kteří jim dali důvěru a chov koní. To je dle mého názoru to co Svaz chovatelů českého teplokrevníka v současné situaci jedině potřebuje, jinak se nezadržitelně blíží jeho zákonitý konec. Tento katalog je jakousi malou jiskřičkou na černě zataženém nebi současného chovu. Mezi chovateli je stále mnoho lidí, kteří se dokážou zasadit o to, aby se zúročilo mnohaleté snažení, nejenom naší generace, ale i mnoha generací, které byly před námi a kterým jsme stále mnoho dlužni za to, co oni pro koně a jejich chov v naší vlasti udělali. Je třeba poděkovat oběma hřebčincům, v Písku a v Tlumačově, které si v katalogu zadali placenou reklamu, čímž umožnily jeho vydání. Dále ohromné poděkování patří panu MVDr. Josefu Lysákovi, který zásadním finančním přispěním vůbec umožnil vydání katalogu. V neposlední řadě děkuji mé milé spolupracovnici Vendulce Bouškové, která se bez nároku na odměnu ujala editování katalogu, jeho vytištění a následné distribuci. Závěrem je třeba si pouze přát, aby skončily rozepře a chov koní českého teplokrevníka viděl pouze světlé zítřky.

 

Václav Štěrba

Česká společnost hipologická

 

KATALOG HŘEBCŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA KE STAŽENÍ ZDE

 

 

Příspěvky

KATALOG HŘEBCŮ ČT 2018

16. 2. 2018

Vážení přátelé, příznivci a milovníci koní, chovatelé. Dostáváte do rukou tištěnou verzi katalogu plemeníků, kteří v tomto roce mají licenci, aby připouštěli v rámci plemenné knihy českého teplokrevníka. Zřejmě jste si všimli, že katalog vydává Česká společnost hipologická a nikoli Svaz chovatelů českého teplokrevníka.