Jdi na obsah Jdi na menu
 


Botulismus - neviditelné nebezpečí

MVDr. Pavel Sedláček

zveřejněno v KONĚ č.5/2002 s.25

clostridium_botulinum.jpgJe to už 170 let, co krajský rada -lékař Justus Kerner - přišel na stopu příčiny záhadných smrtelných případů v Německu. Velké množství lidí onemocnělo po požití zkažených jelit a jitrnic, někteří zemřeli. Kerner objevil toxin, který nazval,,buřtovým jedem". Ten způsobil onemocnění - botulismus (odvozeno od latinského slova botulus - buřt). Vlastní původce Clostridium botulinum z rodiny Clostridií ještě Kerner nemohl počátkem 19. století poznat. Clostridium botulinum bylo prokázáno a objeveno až v r. 1897.

Botulismus je jedno z nejnebezpečnějších onemocnění, původu alimentárního, tj. při pozření závadné potravy nebo u zvířat krmení. Často končí smrtí. Samo onemocnění není způsobeno bakteriemi nebo spórami, ale toxinem, který Clostridium botulinum produkuje. Do dnešní doby byly poznány různé typy toxinu, u koní se jedná především o typ B, C nebo D. Jed sám je velmi agresivní a patří k nejsilnějším nervovým  jedům. Smrtelná dávka pro všechny savce je několik nanogramů pro 1 kg živé hmotnosti.

horse-hay2.jpg

Po požití se krevními drahami rychle rozšíří a napadá okamžitě synapse (spojení) mezi jednotlivými nervovými buňkami a blokuje uvolňování acetylcholinu, umožňujícímu nervová spojení. To vede k přerušení přenosu impulsů od nervové soustavy ke svalům a dochází tak k ochromení (obrně). Typické pro toto onemocnění je rozšiřování příznaků na těle od předu dozadu. V počátečních stádiích je kůň matný a unavený. Chody jsou nepravidelné a nejisté. Dochází ke svalovému třesu a slabosti. Následuje nemožnost polykání (obrna hrtanu). Koně nechtějí, ale ani nemohou žrát. Pokud se snaží, potrava a voda jim padají a tečou z huby. Často jazyk visí z huby nebo je stisknut mezi pysky. Z huby koní tečou sliny. Pak nastupuje celková slabost svalů, kosterní svalstvo je postiženo jako celek, ale také funkce střev  - to je často příčina, proč jsou veterinářem nemocní koně ošetřováni jako pacienti s kolikou. V konečném stádiu koně leží bez pohybu a hynou na selhání dýchacích svalů při plném vědomí, pokud nejsou těsně před tím uspáni. Smrt udušením při plném vědomí bych nepřál ani největšímu nepříteli. horse-tongue1.jpg

Namítnete mi jistě, že kůň není masožravec a určitě by nepožil zkažené maso. Přesto představuje botulismus nebezpečí pro užitková zvířata a také pro koně. Koně se mohou totiž infikovat zbytky mrtvých zvířat v krmivu. Můžeme totiž podle světových výzkumů najít souvislost mezi onemocněním koní botulismem a zkrmováním siláže nebo senáže. To znamená, že tato krmiva nejsou vhodná pro krmení koní. V podstatě může kůň onemocnět i po požití sena, ale zatím veškeré popsané případy souvisely se senáží nebo siláží. Zajímavé je, že zárodky Clostridium botulinum se nacházejí jak v půdě, tak v zažívacím traktu zdravých zvířat jako neškodné. Nebezpečí otravy přichází v úvahu dvěma způsoby:

  1. přijetí botulotoxinu potravou nebo vodou
  2. produkcí botulotoxinu v infikované ráně nebo poškozené sliznici střeva.

U dospělých koní dochází k onemocnění zpravidla příjmem potřísněného krmiva, hlavně senáže příp. sena. Již 50 - 100 g sena z nejbližšího okolí kadáveru (uhynulého zvířete) infikovaného může byt smrtelné. V kadáveru zvířat (např .zajíců, myší) se toxin tvoří. Sekrety kadáverů nebo i jen potřísněnou trávou (senem) se dostává při sklizni do stlačených balíků senáže nebo i sena. A zvláště senáž nebo siláž nabízí bacilu bezkyslíkaté, kyselé, na bílkovinu bohaté prostředí, kde může produkce botulotoxinu vesele růst. Tam při teplotě 20 - 45°C produkuje bacil tento silný jed. To samozřejmě při přípravě krmiva (rozbalení balíku), pokud nenajdeme přímo kadáver, na pohled nepoznáme. A nutno říci, že každá pastvina nebo louka ze které jsme zasažené seno nebo siláž sklidili, zůstává potenciálním nebezpečím i desítky let. 

haybalegh.jpg

Diagnosa onemocnění je těžká a je možná po vyloučení všech ostatních příčin. Šance na uzdravení záleží na množství nakaženého krmiva přijatého koněm. A samozřejmě na tom, jak rychle kůň dostane specifické antisérum. Jestliže toxin poruší nervové spojení, je to změna nevratná. To znamená, že žádná léčba ani medikamenty nepomohou. Podpůrná léčba v tomto případě je nutná. Tělo může některé synapse (spojení) obnovit. Zde hraje velkou roli konstituce koně, jeho chuť k životu pro překonání první fáze onemocnění.

Léčba závisí na veterináři a patří sem antibiotická clona, Iéčba zažívacích orgánů, infuze vitamínu B, posílení funkce jater a menší porce měkkého krmiva. V případě, že kůň nemůže polykat, je nutná výživa nosojícnovou sondou a infuzemi. l přímý průkaz botulotoxinu je obtížný. Teoreticky je možné vyrobit i očkovací látku, ale pouze pro některé typy. A to pouze tehdy, byl-li původce u nemocného koně isolován. Je to velmi drahá procedura. očkovací tátky existují v jižní Africe, Austrálii a USA proti toxinům typu C, D a B. Kouzelné slovo proti botulismu je - předcházení (prevence).

Velký význam má už mnou mnohokrát zdůrazňovaná hygiena krmení. Sklady a seníky musí být čisté, pozor především na uhynulé ptáky, myši, kočky. Prevence je pastviny a louky nehnojit drůbežím trusem (myšleno z velkochovů), biokompostem nebo kaly. Upravena by měla být i sklizňová mechanizace tak, aby výška pokosu byla nad eventuální výšku kadaverů. 

Přežití koně ještě neznamená pro koně být zdráv. Rekonvalescence trvá týdny a často měsíce. Obrna hltanu často trvá 14 dnů až 3 týdny, než může kůň opět polykat. A kůň je často při tom hubený a totálně vyčerpaný. Prakticky lze říci, že po plném klidu můžeme koně až po 6 - 8 týdnech 2x denně tak na 5 minut provádět. A 3 - 5 měsíců trvá, než se organismus koně regeneruje natolik, že můžeme říci, že kůň dobře přežil.
 

Příznaky botulismu shrnutí : 

  1. celková tělesná slabost
  2. nejistý vrávoravý pohyb
  3. třes svalů
  4. poruchy žvýkání, polykání, obrna jazyka, žvýkacích svalů, hltanu
  5. obrna kosterního svalstva (i jen částečná)
  6. porušená a nepravidelná střevní peristaltika
  7. plicní nedostatečnost (při obrně dýchacích svalů) - často před smrtí